MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – KONU :

Işbu sözleşmenin konusu, SATICI’nın, ALICI’ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

MADDE 2 – SATICI BİLGİLERİ :

MADDE 3 – ALICI BİLGİLERİ :

MADDE 4 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ :

Mal / Ürün/Hizmet türü:
Marka/Model:
Rengi:
Adedi:
Satış Fiyatı (KDV dahil) :
Kargo Ücreti:
Ödeme şekli:
Teslimat Adresi :
Teslim Edilecek Kişi:
Fatura Adresi:

MADDE 5 – GENEL HÜKÜMLER :

5-1 ALICI, Madde 4′ te belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

5-2 Sözleşme konusu ürün, ALICI’ dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/ kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

5-3 SATICI, sözleşme konusu ürünün, sağlam eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden sorumludur.

5-4 Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

5-5 Sözleşme konusu ürünün teslimatı için bu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmesi şarttır.

5-6 Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 iş günü içerisinde SATICI’ya gönderilmesi zorunludur.

5-7 SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süreci içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu taktirde ALICI’nın siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi durumunda ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.

5-8 ALICI garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımının yapılması için ürün yetkili servis merkezi’ne bildirebilir eğer yoksa ürününü SATICI’ya gönderebilir bu taktirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.

5-9 İş bu sözleşme, ALICI tarafından imzalanıp SATICI’ya ulaştırılmasından sonra geçerlik kazanır.

5-10 Siparişleriniz, banka yada SATICI kredi kartı güvenlik birimi tarafından gerekli durumlarda veya kart sahibinin farklı olması durumunda, siparişleriniz ile ilgili onay alabilmek için kredi kartı sahibine, sistemlerinde kayıtlı bir telefon numarasından ulaşılamaz ise siparişinizi kredi kartı sahibinin güvenliğini sağlama amacı ile iptal edebilmekteyiz.

5–11 Her siparişte banka kayıtları ve bilgisayar IP numarası kayıt altına alınarak herhangi bir sahtekarlık durumunda savcılığa bildirilerek sorumlu IP sahibi hakkında sahtekarlık suçu ile hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

MADDE 6 – CAYMA HAKKI :

ALICI sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren [5] gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ya faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün 7. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün SATICI’ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin SATICI’ya ulaşmasını takip eden 7 gün içerisinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilmez. Cayma hakkı nedeni ile iade ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır.

Ayrıca, niteliği itibari ile iade edilmeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, hızlı bozulan veya son kullanma tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılmaz. DalDari.Net ‘den satın aldığınız ürünü ve ambaşajını tahrip etmeden, kullanmadan ve ürünün tekrar satılabilirliğini bozmadan teslim tarihinden itibaren beş [5] gün içerisinde iade edebilirsiniz. İade amaçlı gönderdiğiniz ürün veya ürünler eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Ürün iade edilmek üzere gönderilmeden önce +90 536 843 4867 nolu telefonu arayıp tarafımıza bilgi verilmesi gerekmektedir, aksi takdirde ürün iadesi kabul edilmeyecektir.

MADDE 7 – SİPARİŞ İPTALİ :

ALICI sözleşme konusu ürünün sipariş iptalini 24 saat içinde +90 536 843 4867 nolu telefonla Müşteri Hizmetlerimize bildirmek zorundadır. Sipariş iptaliniz ürünün kargoya verilmesinden sonra veya adresinize teslimi esnasında gerçekleştiği durumlarda, Kargo-Nakliye masrafları tarafınıza yansıtılacaktır. İptal işlemlerinde kargo bedeli ilgili kargo firmasının düzenlemiş olduğu fatura tutarıdır. Lütfen siparişlerinizi iptal etmek istediğinizde bize sipariş tarihi, sipariş numarası ve kullanıcı adınız gibi bilgilerinizi iletiniz.

MADDE 8 – YETKİLİ MAHKEME :

İş bu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret bakanlığınca idare edilene kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI’nın veya SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI ve SATICI iş bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

ALICI, 4882 S. K. ile değişik 4077 S. K.’un M. 9/A, f.2 ve Mes. Söz. Yön. 5. ve 6. maddeleri gereğince Ön Bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, taahhüt ve beyan eder.

Ben Tüketici/Alıcı olarak, işbu 1 (bir) sayfadan ibaret Ön Bilgilendirme Belgesinde yazan tüm hususları okudum, anladım, kabul ettim ve tüm bu hususları onayladım, teyit ettim.